Nya riktlinjer kring resor

Regeringen har gått ut med nya riktlinjer gällande inrikes bilresor från och med 13 maj.

Svenska Brukshundklubben (SBK) följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och regeringen satt upp. Alla onödiga resor bör undvikas.

Från 13 maj är riktlinjen att en bilresa på upp till två timmar enkel resa ett riktmärke för vilka inrikes bilresor som kan anses godtagbara. SBK centralt kommer inte sanktionera några andra resor. Vid de gränsdragningsproblem som kan uppstå rörande resor är det viktigt att använda sitt goda omdöme för att göra kloka val.

Återigen vill vi poängtera vikten av att den enskilda individen gör en bedömning om resan är nödvändig och/eller resan dit är inom riktlinjernas gränser.

Trots att samhället försiktigt börjar öppna upp finns det stor risk att smittspridningen får ny fart. Det ligger på alla och envar att agera ansvarsfullt och att tänka på sin egen och andras hälsa i första hand.

www.brukshundklubben.se/corona hittar du en sammanfattning av all aktuell information om hur SBK:s verksamhet påverkas av Corona, samt länkar till ytterligare och ibland fördjupad information.