Nya riktlinjer för kvarvarande års- och fullmäktigemöten 2020

Publicerat i: Organisation

Med anledning av utvecklingen av den rådande coronapandemin har Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté tagit nya beslut kring års- och fullmäktigemöten för organisationens föreningar.

SKK:s Föreningskommitté hade tidigare en förhoppning om att det skulle vara möjligt att genomföra fysiska årsmöten under sen vår och tidig sommar. Med anledning av att den förhoppningen inte kommer att infrias har kommittén vid sammanträde den 14 maj beslutat följande om års- och fullmäktigemöten inom SKK-organisationen 2020:

  • Stora klubbar (klubbar som samlar fler än 3 000 medlemmar) ska avhålla sina års- och fullmäktigemöten i år.
  • Klubbar med färre än 3 000 medlemmar får generell dispens att skjuta på sina årsmöten till 2021. För att dispensen ska gälla måste vissa förutsättningar vara uppfyllda.

Föreningskommittén har även lättat på regelverket för distansmöten för alla klubbar i organisationen. På Föreningspaketets coronasidor kan du läsa mer om hur man kan genomföra års- eller fullmäktigemöten på distans samt vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för att en klubb ska få skjuta fram sitt möte till 2021.

Läs mer