Inställda mästerskap enligt nya riktlinjer

SKK/CS har inkommit med nya direktiv och rekommendationer som föranleder till att Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse beslutat i enlighet med SKK/CS att ställa samtliga svenska mästerskap 2020.

Svenska Kennelklubbens centralstyrelse beslutade vid möte den 29 april om klubborganiserad verksamhet från och med 1 juni, se länk nedan. I samråd med arrangörerna har därför Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse fattat beslut om att ställa in Försvarsmaktsmästerskapet och SM för räddningshundar 2020 samt SM i rallylydnad och lydnad.

SM i IPO-R, bruks, IGP och mondioring är inställda sedan tidigare tagna beslut.

Mer information om kvalperioder etc, kommer inom kort.

https://www.skk.se/sv/skk-och-covid-19/installd-klubbverksamhet-under-var-och-sommar-2020/

Information från Svenska brukshundklubben med anledning av Svenska Kennelklubbens nya riktlinjer.

Information från Svenska Myndigheter