Bortlottning och prioriteringar vid tävling

Med anledning av att vi startat upp tävlingsverksamheten igen, men med begränsningar i deltagande, kommer Svenska Kennelklubben och Svenska Brukshundklubben med riktlinjer kring bortlottning och prioritering under nästa vecka.

SKK:s centralstyrelse kommer att utfärda en generell dispens för arrangörer att begränsa deltagarantalet. Därefter kommer SBK att se över riktlinjer för bortlottning och prioriteringar i de tävlingsgrenar där det tillämpas. Vi kommer också se över hur klubbar kan agera gällande tävlande som inte följer de riktlinjer som gäller för resande och riskgrupper. Vår förhoppning är att information om detta kommer ut under nästa vecka.

Förbundsstyrelsen vädjar till medlemmarnas goda omdöme att respektera och följa de restriktioner som SKK satt upp och de riktlinjer som SBK kommer med inom kort. Detta är dels för att skydda enskilda personer och landets sjukvård, dels för att underlätta för arrangörer.

Vi ber också om tålamod på besked då detta är något som vi behöver se över ordentligt innan riktlinjerna kan kommuniceras. Information kommer ut på brukshundklubben.se så fort det är klart.