Beslut om riktlinjer för räddningshundverksamheten

Arrangör av räddningshundkurs kan från och med den 1 juni hålla kurs enligt de riktlinjer och restriktioner som gäller. Övrig verksamhet pausas till mitten av september.

Riktlinjer som gäller från och med den 1 juni 2020

Sedan tidigare finns beslut från Svenska Kennelklubben (SKK) om begränsningar av klubborganiserad hundverksamhet. Dessa beslut togs för att gälla till och med 31 maj. Från 1 juni lättar SKK upp restriktionerna och tillåter verksamhet som till stor del kan bedrivas enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer och regeringens förbud.

På SBK:s hemsida uppdateras SKK:s och SBK:s riktlinjer och beslut löpande: https://www.brukshundklubben.se/corona

För räddningshundverksamheten gäller därmed nedanstående.

Räddningshundkurser

Arrangör av räddningshundkurs kan från och med den 1 juni hålla kurs enligt de riktlinjer och restriktioner som gäller. Det är fortsatt viktigt att möjliggöra att personer håller avstånd till varandra och kan upprätthålla god handhygien. Svenska Brukshundklubben rekommenderar att verksamhet bedrivs utomhus. Personer som tillhör en riskgrupp eller är över 70 år ska inte delta i någon räddningshundverksamhet.

Fysiska träffar ska bedrivas med regional prägling. Alla onödiga resor bör undvikas. Från 13 maj är riktlinjen att en bilresa på upp till två timmar är ett riktmärke för vilka inrikes bilresor som kan anses godtagbara. SBK centralt kommer inte sanktionera några andra resor. Detta betyder att räddningshundkurser med deltagare som har max två timmars bilresa till kursplatsen kan genomföras. Kurser med deltagare som har längre resväg måste tills vidare pausas. I de fall endast enstaka kursdeltagare har lång resväg ska instruktören på kursen i samråd med AG utbildning RH besluta om kursen ska genomföras med övriga deltagare eller pausas.

Övrig räddningshundverksamhet

Övrig räddningshundverksamhet pausas till den 15 september och genomförs därefter enligt nedan. Dock gäller riktlinjerna för resor även här så nytt beslut kan komma att fattas om nedanstående verksamhet om reserestriktionerna kvarstår.

 • Delprov och certifikatprov, beslut om datum fattas efter förslag från instruktörerna
 • 2 NRT, datum fastställs inom kort
 • RHFU, flyttas till 17 - 25 oktober (inkl. NRT som avslutning)
 • NR-helg, genomförs som tidigare planerat den 16 - 18 oktober
 • Funktionskontroll av sjöräddningshundar

Försäkringar och ersättningar

Det är viktigt att tänka på att SBK:s olycksfallsförsäkring inte gäller om riktlinjerna inte följs och inga ersättningar till deltagare eller funktionärer kommer utbetalas. Försäkringen gäller inte heller vid privat, icke instruktörsledd, träning om hund (självrisk) eller förare skulle skada sig.

Funktionärer och domare

Restriktioner avseende riskgrupp, ålder och resor gäller även för funktionärer och domare.

Meddelande till berörda

Ovanstående beslut publiceras på SBK:s hemsida samt meddelas:

 • Räddningshundinstruktörer med pågående kurs som i sin tur ansvarar för att informera sina kursdeltagare
 • Domare/bedömare och provledare
 • Certifierade förare
 • NR-instruktörer
 • Tjänstehundsansvariga och räddningshundansvariga i distrikten
 • Räddningshundombud

/Utskottet för samhällsnytta

Svenska Brukshundklubben

Tillsammans kan vi stoppa smittspridningen