Årlig veterinärsbesiktning av godkända räddningshundar

Från och med 2020 ska alla godkända räddningshundar genomgå en veterinärbesiktning i samband med vaccination.

I samband med att ni gör den årliga vaccinationen av era hundar hos veterinären så ska nu även en besiktning göras av hunden.

Besiktningsprotokollet hittar ni här (PDF-dokument, 192 kB), och även under Funktionär - Tjänstehund - Räddningshund.

Det ska skickas in i original tillsammans med originalkvitto och utbetalningsunderlag till

Svenska Brukshundklubben
Tjänstehund
Box 4
123 21 Farsta

Tänk på att det måste stå tydligt på kvittot vad som är för vaccinationen och vad som är för besiktningen då ni inte får ersättning för vaccinationen.