Nordiska mästerskap ställs in

Nordisk Kennelunion har tagit beslut om att de nordiska mästerskapen 2020 i agility, lydnad, rallylydnad, junior handling och freestyle/heelwork to music ställs in på grund av den rådande coronapandemin.

Orsakerna till att man redan såhär tidigt väljer att ställa in tävlingarna är flera. Möjligheterna att ordna kvalificeringstävlingar varierar i de olika länderna och osäkerheten kring genomförandet är stor. Vidare har flera av kennelklubbarna ekonomiska problem i och med minskade intäkter. Ytterligare en viktig aspekt är förstås smittskyddsläget och myndigheternas uppmaning att minska resandet, inte minst mellan länder.

Denna information kommer från Svenska Kennelklubben och övriga frågor besvaras av dem. I nuläget är inga beslut tagna gällande nordiska mästerskap i övriga grenar. Svenska Brukshundklubben återkommer med mer information om sådana beslut tas.

https://www.skk.se/sv/nyheter/2020/4/nordiska-masterskap-stalls-in/