Inställd patrullhundsverksamhet

Försvarsmakten har beslutat att förlänga sitt tidigare beslut, att ställa in all beställd kursverksamhet av de frivilliga försvarsorganisationerna, t o m 28 juni 2020.

Försvarsmaktens beslut innebär att all kursverksamhet för patrullhundar som Svenska Brukshundklubben bedriver på uppdrag av Försvarsmakten ställs in under denna period.

Försvarsmaktens produktionsavdelning (PROD FPE UTB) som tilldelar Svenska Brukshundklubben uppdrag har, dels för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och dels för att följa det beslut som Rikshemvärnschefen har fattat, beslutat att all beställd kursverksamhet från de frivilliga försvarsorganisationerna till och med 2020-06-28 ställs in. Frivilliga försvarsorganisationer kan inte ges något stöd för verksamhet som är beställd av Försvarsmakten och/eller som genomförs inom militärt område.

Detta betyder att alla anlagstest, slutprov samt patrullhundskurser, oavsett om det är traditionella kurser eller internatkurser, ställs in under denna period.

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse har utöver detta fattat beslut 2020-04-15 om att ställa in ett flertal kurser på sommarens Hundtjänstskola samt flytta fram de kurser som planeras att genomföras, ca en vecka.

För Svenska Brukshundklubben är samhällsansvar samt säkerhet och omsorg om våra medlemmar av högsta prioritet. Förbundet följer noga information och råd från svenska myndigheter om Corona/Covid-19.

Berörda kursdeltagare och funktionärer har informerats. Löpande information om den rådande situationen publiceras också på https://www.brukshundklubben.se/corona