Information om nytt system för SBK Tävling

Utvecklingen av nytt system för SBK Tävling fortsatt pausat på grund av meningsskiljaktigheter med den upphandlade leverantören.

Förbundsstyrelsen (FS) valde att pausa utvecklingen och bestrida fakturorna då leverantören inte levererat enligt det avtal som undertecknats.

FS kopplade tidigt in en advokat för att säkerställa att förhandlingarna med leverantören genomförs på ett juridiskt korrekt sätt med förhoppningen om en snar lösning. Leverantören har fortsatt hävda sin rätt och har i veckan före påsk lämnat in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt.

Med hjälp av vår anlitade advokat håller förbundsstyrelsen och kansliet på att ta fram ett svaromål på stämningsansökan.

Mer information om händelseförloppet kommer vi informera om via protokoll från VU- och FS-sammanträden som publiceras löpande på hemsidan.

I dagsläget kan vi inte lämna mer information om det här, men återkommer så fort vi har ny information att ge. Har du ändå frågor gällande just detta, vänligen mejla oss på system[a]brukshundklubben.se.