Utgå ifrån att andra människor har goda intentioner

I Coronavirusets framfart reagerar människor på många olika sätt. Vissa är rädda och oroliga, andra lugna och obrydda. Alla har vi olika åsikter om vad som borde göras och det är vår skyldighet som medmänniska att respektera varandras olikheter.

För Svenska Brukshundklubben är samhällsansvar samt säkerhet och omsorg om våra medlemmar av högsta prioritet. I det ansvaret ligger att följa riktlinjer från svenska myndigheter och se över verksamhet så vi inte utsätter medlemmar för onödiga risker. Men det ligger också i att vi tar hand om varandra och respekterar varandras val.

Sverige har inte varit i kris på många år. Därför är ingen av oss vana vid att hantera den kris som vi nu är mitt uppe i. Våra Brukshundklubbar kämpar med att anpassa sig till nuvarande tillvaro och det görs på helt ideell basis. Förutom att förhålla sig till rådande situation för egen del, ska våra förtroendevalda dessutom ta beslut för att skydda medlemmar och värna klubbens överlevnad. Lita på att de tar rätt beslut, även om beslutet påverkar dig på ett sätt som du inte gillar.

Förutsättningarna ser också olika ut i olika delar av landet. Vissa landsdelar är mindre drabbade än andra. Ändå behöver vi vidta ett antal försiktighetsåtgärder som ger konsekvenser för hela landet. Här är det klubben och individens ansvar att ta beslut anpassade till den verklighet som du och din klubb just nu har att förhålla sig till. Det kan innebära att tävlingar som du hade tänkt att delta på påverkas. Det är tråkigt, men det är för din och dina medmänniskors skull vi gör detta. Våra arrangörer gör allt i sin makt för att fatta kloka beslut, så utgå ifrån att andra människor har goda intentioner.

Du har rätt att vara kritisk till våra klubbars agerande men ingen vinner på att du sprider negativitet kring det. Försök istället att sätta dig in i andras situation och tänk en extra gång vad du sprider på sociala medier. Nu är en tid då vi som organisation kan gå samman och stötta varandra, Peppa istället för att var nedlåtande. Uppmuntra bra initiativ istället för att klanka ner på de initiativ som du inte samtycker till. Är du missnöjd med klubbens agerande, erbjud din hjälp istället för att sitta passiv och kritisk.

Tänk på att vid utomhusaktiviteter verkar smittorisken vara betydligt mindre. Eftersom Brukshundklubben erbjuder detta i stor utsträckning kan det vara en fördel att bedriva/delta på utomhusverksamhet för att främja en social samvaro i tider där detta begränsas i övrigt. Folkhälsomyndigheten har gått ut med rekommendationer kring idrottsverksamhet som Brukshundklubbens verksamhet kan likställas med.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-idrotts--och-traningsanlaggningar/

Folkhälsomyndigheten har tagit fram information till arrangörer och handfasta verktyg för att göra en riskbedömning.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Ta hand om varandra!
Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse