All kursverksamhet för patrullhundar ställs in

Försvarsmakten har beslutat att ställa in all beställd kursverksamhet av de frivilliga försvarsorganisationerna från måndag den 23 mars till och med söndag den 3 maj 2020.

Försvarsmaktens beslut innebär att all kursverksamhet för patrullhundar som Svenska Brukshundklubben bedriver på uppdrag av Försvarsmakten ställs in under denna period.

Den 19 mars beslutade ÖB att Hemvärnets övnings- och kursverksamhet ställs in under denna period och Försvarsmaktens produktionsavdelning (PROD FPE UTB) som ger oss våra uppdrag, beslutade med anledning av detta att även ställa in beställningen av den kursverksamhet som bedrivs av frivilliga försvarsorganisationer, där Svenska Brukshundklubben är en. Detta betyder att alla anlagstest, slutprov samt patrullhundskurser, oavsett om det är traditionella kurser eller internatkurser, ställs in under denna period.

För Svenska Brukshundklubben är samhällsansvar samt säkerhet och omsorg om våra medlemmar av högsta prioritet. Förbundet följer noga information och råd från svenska myndigheter om Corona/Covid-19.

Förbundet har mejlat ut information till kurschefer som i sin tur informerar sina kursdeltagare och funktionärer. Löpande information publiceras också på brukshundklubben.se/tjanstehund.