Frivilliginsatser söks inom Stockholms län

Vad kan vi inom Svenska Brukshundklubben bidra med under Coronapandemin? Länsstyrelsen i Stockholm behöver din hjälp. Anmäl dig via SBK:s Stockholmsdistrikt till en resursbank.

Länsstyrelsen i Stockholm kommer att sammanställa en frivillig resursbank för Region Stockholm och därför är det både oerhört viktigt och skyndsamt att vi inom SBK kan hjälpa till med denna sammanställning!

Läs mer och anmäl dig på SBK Stockholmsdistriktets hemsida:

http://www.sbkstockholm.se/

Läs mer om Svenska Brukshundklubben som frivillig försvarsorganisation.