Distriktsmästerskap och övrig tjänstehundsverksamhet

Svenska Kennelklubben har beslutat om begränsad verksamhet t o m 31/5. Detta påverkar tjänstehundsverksamheten med inställda utbildningar och distriktsmästerskap.

Svenska Kennelklubben har beslutat att ingen klubborganiserad hundverksamhet ska bedrivas inomhus. Utomhus får lokal verksamhet genomföras med max tio personer där de närvarande personerna inte har rest dit från andra delar av landet eller utlandet. Detta gäller till och med 31 maj 2020. Läs mer här: https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2020/03/hundaktiviteter-begransas-till-max-tio-personer-utomhus/

Distriktsmästerskap

Eftersom detta betyder att vissa distrikt inte kan genomföra distriktsmästerskap inför Försvarsmaktsmästerskapet har AG mästerskap TJH beslutat att det för alla distrikt ska gälla:

  1. Distriktsmästarna från 2019 behåller sin kvalificering även inför 2020. Kan inte den personen tävla 2020 så går platsen till den som placerade sig på plats 2 o s v.
  2. Dalarna och Skaraborg som inte var representerade 2019 tar ut var sin representant som man bedömer har förmåga att genomföra ett mästerskap på ett bra sätt. Har man flera man anser lämpliga så avgör distriktet vem som skall få platsen genom t ex lottning eller att man avstår platsen.
  3. FHTE erhåller en friplats och avgör utifrån sina förutsättningar vem den skall tilldelas.
  4. Svenske Mästaren 2019 är självklart direktkvalificerad till mästerskapen 2020.
  5. Övriga platser upp till 30 deltagare fördelas enligt den princip som gäller enligt dagens regelverk och baseras på DM-resultaten 2019.
  6. AG mästerskap TJH kommer att skicka ut en preliminär lista med namn utifrån de som är aktuella från DM 2019 

Räddningshundverksamhet

AG prov & kurs RH kommer kommunicera direkt med kurscheferna för respektive räddningshundkurs angående egen träning. Inplanerat certifikatprov 28/3 är inställt och det är även inplanerad RHFU, NR-helger och NRT.

Patrullhundsverksamhet

Försvarsmakten har fattat beslut om förlängning av tidigare beslut om inställd verksamhet till och med den 28/6. Det betyder att ingen kursverksahet avseende patrullhundar får bedrivas under denna period. Se mer om detta här.