Broschyr om Sveriges frivilliga försvarsorganisationer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en ny broschyr som finns både digitalt för nerladdning och som även kan beställas i enstaka exemplar från kansliet.

Ladda ner broschyren här. (PDF-dokument, 2,1 MB)

Sveriges frivilliga försvarsorganisation