Åtgärder med anledning av Coronavirusets spridning

Publicerat i: Organisation, Prov & tävling, Hundägarutbildning, Avel & hälsa, Tjänstehund, Assistanshund

Med anledning av spridningen av coronaviruset vill Svenska Brukshundklubben informera om åtgärder som berör medlemmar och funktionärer inom organisationen.

Den internationella kennelklubbsorganisationen, FCI och Svenska Kennelklubben har gått ut med rekommendationer till domare, deltagare och arrangörer på hundevenemang. Mer information om detta finner du på Svenska Kennelklubbens hemsida.

Svenska Brukshundklubben följer dessa rekommendationer gällande utställning. För övrig verksamhet gäller rådande regelverk.

Information till deltagare på Svenska Brukshundklubbens arrangemang

Varje person som anmält sig till Svenska Brukshundklubbens arrangemang avgör själv om den vill delta eller inte på grund av smittorisken. Personer i riskgrupper som redan anmält sig till ett arrangemang, kan få anmälningsavgiften återbetald om man väljer att inte delta på grund av smittorisk. Detta ska då kunna styrkas med ett läkarintyg där det framgår att man är i en riskgrupp och bör avstå från liknande arrangemang. I övriga fall återbetalas ingen anmälningsavgift till personer som väljer att avstå från deltagande på grund av smittorisk.

Deltagare som själv eventuellt utsatt sig för smittorisk, till exempel genom att resa till länder eller områden där spridningen är stor, ska följa de riktlinjer som svenska myndigheter satt upp. Inkubationstiden är 14 dagar så om det finns en risk att du har utsatts för smitta ska en period på två veckors isolering övervägas.

I övrigt är det deltagarens personliga bedömning och ansvar som ligger till grund för om man deltar i Brukshundklubbens aktiviteter eller inte.

Information till deltagare och funktionärer som reser för att delta på hundaktiviteter i utlandet

Observera att ett stort ansvar ligger på individen att verkligen bedöma viktighetsgraden i resor samt eventuell smittorisk om man planerar att resa till drabbade länder/regioner eller via större trafikerade flygplatser. Ansvaret sträcker sig även till att skydda medmänniskor när du återvänder hem från en eventuell resa.

Information till Brukshundklubbens arrangörer

Ta del av FCI:s och Svenska Kennelklubbens rekommendationer gällande dialog med utländska domare från områden med stor smittspridning. Följ utvecklingen via trovärdiga källor.

Svenska Brukshundklubben följer utvecklingen av spridningen av viruset och bevakar eventuella nya riktlinjer från FCI och SKK som kan påverka vår verksamhet. Ovanstående gäller således i dagsläget men kan komma att förändras.

Värdefulla länkar till tillförlitliga källor:

Folkhälsomyndighetens hemsida

World Health Organization (WHO)

Svenska Kennelklubbens hemsida