Collierapporten överlämnad till SKK/CS

Publicerat i: Avel & hälsa

Läs underlaget som lämnats till SKKs centralstyrelse för beslut kring hälsoprogram för collie och dess mentala status. Rapporten är en sammanställning och ger förslag på åtgärder.

Collieutredningens ordförande, Ionie Oskarson, har överlämnat Collieutredningens slutrapport som beställts av Centralstyrelsen, CS, till SKK.

Bakgrunden till uppdraget var en begäran från Svenska Brukshundklubben, SBK, att införa krav på ett mentalindex som skulle uppfylla vissa villkor för registrering av valpkull. CS konstaterade då att frågeställningen delat Svenska Collieklubben, SCK, med mycket starka åsiktsskillnader som funnits under många år. Uppdraget var att ta fram en rapport med underlag för fortsatt hantering av förslaget till hälsoprogram.

Centralstyrelsen kommer att få en föredragning om utredningen vid sitt nästa sammanträde. SBK och SCK styrelser kommer att erbjudas att få utredningen presenterad vid lämpligt tillfälle.

Utredningen kommer att skickas på formell remissrunda till SBKs och SCKs styrelser. CS avser att fatta beslut i frågan under våren.

Den färdiga rapporten finns att läsa i sin helhet på SKKs hemsida.