Artikel från domarträff i specialsök

Publicerat i: Organisation, Prov & tävling, Hundägarutbildning, Avel & hälsa, Tjänstehund

Arbetet med att prova och utvärdera de sedan hösten 2019 framtagna regelförslagen och provprotokollen för Specialsök har nu pågått ute i landet i 3-4 månader. I mitten av januari var det åter dags för SBK:s Projektgrupp för Specialsök och ett tjugofemtal blivande domare i grenen att träffas en helg för att gemensamt gå igenom de erfarenheter som gjorts hittills.

Helgen för Specialsökdomarkonferensen var förlagd till konferensanläggningen Skogshem & Wijk, Lidingö. Förutom de gemensamma diskussionerna arbetade man också i mindre grupper med tolkningar av regler, bedömning av sökekipage och proto-kolltexter.

Grupperna fick under lördagen också sökområden och tre, till fyra hundekipage att bedöma på respektive område. En av söndagens uppgifter för grupparbetena var att lägga upp varsitt sökområde och sedan både guida provhundsekipagen, samt att bedöma deras sökarbete och ge muntlig feedback.

Här kan du läsa hela artikeln om domarkonferensen. (PDF-dokument, 4,4 MB)