Administrativa anvisningar för patrullhundskurser

Fr.o.m den 1 januari 2020 gäller nya administrativa anvisningar för patrullhundskurserna.

Både de traditionella och internatkurserna har fått nya anvisningar. Dessutom är Ersättningsdokumentet som även gäller för andra kurser uppdaterat.

Som kurschef för och instruktör på en patrullhundskurs bör du läsa dessa anvisningar för att administrationen ska bli rätt. Anvisningarna ändras och förnyas varje årsskifte.

Nytt för i år är att alla blanketter och utbetalningsunderlag ska skickas till ditt försvarmaktsombud som i sin tur skickar dem vidare till kansliet.

GU-F ansökningar går fortfarande digitalt till Försvarsutbildarna där utbildningsplanen bifogas men övriga GU-F arrangörer får anmälan från kansliet när utbildningsplanen inkommit dit.

Här hittar du de nya anvisningarna.