Utvecklingen av SBK Tävling pausad

Sedan sommaren har Svenska Brukshundklubben arbetat med att utveckla ett nytt, bättre system för SBK Tävling. Det arbetet är för tillfället pausat på grund av oenigheter med den nya leverantören.

Svenska Brukshundklubben är mån om att SBK Tävling ska vara ett system som är enkelt att använda och funktionellt både för arrangörer och tävlande. Då systemet börjar få några år på nacken beslutade vi under 2019 att starta utvecklingen av ett nytt.

Tanken var att kunna lansera det nya systemet under våren 2020, men på grund av oenigheter med den nya leverantören har vi blivit tvungna att pausa projektet. I nuläget kan vi inte sia om när det nya systemet kan tas i bruk, men vårt nuvarande system fortsätter att rulla som tidigare.

Turer kring betalning i SBK Tävling

De förändringarna i betalningsrutiner, som vi har informerat om tidigare, kommer vi lösa så betalning med kort ska bli möjligt igen. Då vouchers har utgått som betalningsmetod, arbetar vi med att återbetalning av anmälningsavgift returneras direkt till kortet. Vi fortsätter arbetet med att återbetala de kvarvarande vouchers som finns.

Arrangörer uppmanas att även fortsättningsvis öppna de publicerade tävlingarna/proven efter hand, tills ny information kommer.

Bakgrund kring hur vi jobbat med utvecklingen

Ett gediget arbete genomfördes initialt med en förstudie för att samla behov och krav som alla användare har av systemet. Med det som grund gjorde vi en anbudsförfrågan som ett flertal leverantörer svarade på. Efter noga efterforskningar kunde vi välja en som vi skrev avtal med och som satte igång arbetet under sommaren.

Hur vi jobbar vidare

Vi kommer att fortsätta lösa de oenigheter som gjort att utvecklingen av systemet pausats. Därefter kommer vi att revidera tidsplanen och fortsätta arbetet med det nya systemet. I dagsläget kan vi inte lämna mer information om det här, men återkommer så fort vi har ny information att ge. Har du ändå frågor gällande just detta, vänligen mejla oss på system[at]brukshundklubben.se.