Nya Utförandeanvisningar MH från 2020-01-01

Publicerat i: Avel & hälsa

Från 1 januari 2020 är det delvis nya Utförandeanvisningar för mentalbeskrivning (MH).

I juni 2019 beslutade SKK:s Kommitté för hundars mentalitet (KHM) att bifalla Brukshundklubbens ansökan om föreslagna justeringar av Utförandeanvisningarna för MH. Förändringarna medför också några redaktionella ändringar i MH-nyckeln. Båda ändringarna börjar gälla från och med 2020-01-01.

Alla mentalbeskrivare, distrikt och rasklubbar blev informerade om detta i slutet av juni för vidarebefordran av informationen till sina arrangörer, testledare och figuranter.

Nedan finns länkar till både de nya Utförandeanvisningarna MH och MH-nyckeln. I dokumenten är ändringarna markerade med gult för att göra det tydligare vad som ändrats.

Nya Utförandeanvisningar MH från 2020-01-01 (PDF-dokument, 1 Mb)

Ny MH-nyckel från 2020-01-01 (PDF-dokument, 96 Kb)