Valberedningen önskar input

Publicerat i: Organisation, Prov & tävling, Hundägarutbildning, Avel & hälsa, Tjänstehund

Svenska Brukshundklubben centrala valberedning önskar input från organisationens samtliga delar inför kongressen 2020 och har skickat ut ett antal frågor som de önskar besvarade.

Svenska Brukshundklubbens centrala valberedning har skickat ut ett brev till samtliga rasklubbar, distrikt och lokalklubbar i organisaitionen inför kongressen 2020.

I brevet, som skickades till respektive organisations officiella e-postadress i Medlem Online, infomerar valberedningen om:

  • valberedningens upplägg inför kongressen 2020
  • förbundsstyrelsens sammansättning/ledsmöters mandattid
  • viktiga datum för klubbar och distrikt samt
  • ett antal frågor som man önskar att organisationens olika delar besvarar

Vänligen se till att rätt personer får det utskickade brevet.

Viktiga datum

8 november ska lokalklubbar/lokalområden till respektive distrikt/rasklubb inkomma med sina förslag på personer att ingå i förbundsstyrelsen och sina svar på de frågor som valberedningen sänt ut till organisationen.

Distrikt och rasklubbar sammanställer inkomna förslag och svar på valberedningens frågor, och beslutar därefter om det förslag och de svar man önskar sända till valberedningen. Dessa ska vara valberedningen tillhanda senast den 25 november.

I högerkolumnen hittas länkar till valberedningen, valberedningens informationssida och förbundstyrelsen.