Ideellt engagemang i sunda friska hundar

Publicerat i: Organisation, Prov & tävling, Hundägarutbildning, Avel & hälsa, Tjänstehund, Assistanshund

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa söker dig som är intresserad av att ideellt engagera dig i utvecklingen av våra bruksraser.

Vi ska inom Brukshundklubben verka för mentalt och fysiskt friska samt funktionsdugliga hundar. En del i utskottets ansvar är den övergripande mentala, funktionella och exteriöra utvecklingen av de raser vi har avelsansvar för.

Vi söker dig som;

  • är intresserad av arbetande hundar och Svenska Brukshundklubben,
  • har vilja att lägga en del av din fritid på ett roligt och utvecklande arbete,
  • har gedigen kompetens inom mentalitet eller exteriör,
  • även har kompetens att leda en utskottsgrupp.

Uppgift

Att ingå i en utskottsgrupp innebär att medverka på möten och vara delaktig i beslut. Utskottet sammanträder cirka åtta gånger per år, mestadels över telefon. Däremellan förekommer arbete i utskottsgruppen. Som sammankallande för en utskottsgrupp driver du arbetet i gruppen och ingår i utskottet.

Du får;

  • jobba i ett team med likasinnade,
  • påverka utvecklingen av en central del i Svenska Brukshundklubbens uppdrag,
  • god inblick i hur det centrala arbetet i en ideell organisation fungerar,
  • en ny merit i ditt CV som väger tungt hos framtida arbetsgivare.

Anmäl ditt intresse

Anmäl ditt intresse, senast den 31 december 2019, till fredrik.berg[at]brukshundklubben.se. Bifoga ditt CV och ett personligt brev.

Frågor

Eventuella frågor besvaras av fredrik.berg[at]brukshundklubben.se