Totalförsvarsövning 2020

År 2020 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige – TFÖ 2020. Övningen ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft. Svenska Brukshundklubbens tjänstehundsverksamhet kommer att delta vid övningen.

Övningen genomförs i en fiktiv situation där regeringen beslutat om höjd beredskap, totalförsvaret mobiliserats och Sverige utsätts för väpnat angrepp.

Läs mer om TFÖ 2020 på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida.

Läs mer om Svenska Brukshundklubben som frivillig försvarsorganisation.