SKKs stoppar temporärt norska hundar från att delta...

Publicerat i: Organisation, Prov & tävling, Hundägarutbildning, Avel & hälsa, Tjänstehund, Assistanshund

SKK har beslutat att inte tillåta hundar boende i Norge att delta på utställning, prov, tävling eller beskrivning tillsvidare, detta pga allvarligt sjukdomsutbrott hos hund som har inneburit att ett antal hundar dött i Norge.

Svenska Kennelklubben stoppar temporärt norska hundar från att delta på utställning, prov, tävling eller beskrivning tillsvidare. Detta med anledning av information som idag 2019-09-05 kommit från Norge rörande ett allvarligt sjukdomsutbrott hos hund har inneburit att ett antal hundar dött.

SKKs presidium har idag tagit beslut om att inte tillåta hundar boende i Norge att delta på utställning, prov, tävling eller beskrivning tillsvidare.

Förnyat beslut tas i nästa vecka när mer information erhållits från Norska och Svenska myndigheter.

SKK uppmanar arrangerade klubbar att återbetala inbetalade anmälningsavgifter samt att omedelbart informera berörda ägare om beslutet.

Norsk Kennel Klubb har som en konsekvens även stoppat utställningar, prov och tävlingar i Norge.

Om du känner dig orolig för din egen hund

Om du känner dig orolig för din hund, studera hunden och kontakta din veterinär om den drabbas av diarré och snabbt försämrat allmäntillstånd.

Mer information

https://www.nkk.no/aktuelt/alvorlig-sykdom-er-pavist-hos-flere-hunder-article159244-985.html

https://www.vetinst.no/dyr/smadyr/akutt-hundesykdom-september-2019-dette-vet-vi

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/kjaledyr_og_konkurransedyr/hund/alvorlig_sykdom_hos_flere_hunder_i_osloomraadet.36018

https://www.sva.se/ej-i-meny/sjuka-hundar-i-norge

https://internt.slu.se/nyheter-originalen/2019/9/allvarlig-sjukdom-drabbar-hundar-i-norge/

Om du har frågor

Har du frågor gällande tävlingar och prov, hittar du uppdaterad information på skk.se.

Hittar du inte vad du söker där, kan du kontakta SKK direkt.

FAQ

Här kommer svar på ett antal frågor som vi har fått in hittills. Har du frågor, vänligen kontakta Svenska Kennelklubben (länkar till kontakt ovan).

Fråga: vad som nu sker gällande Norges deltagande vid NoM 2019
Svar: SKK låter meddela att förnyat beslut kommer att tas i nästa vecka, när det finns mer information från Norska och Svenska myndigheter.

Fråga: Jag har varit med min hund i Norge nyligen. Nu ska jag tävla på officiell tävling i Sverige. Vad gäller då?
Svar: Svenska Kennelklubben har beslutat att norskägda hundar inte får delta i prov och tävlingar i Sverige men huruvida svenska hundar som varit i Norge bör delta eller inte överlåter man till ägaren själv att avgöra. Det finns alltså inget förbud för svenska hundar som varit i Norge att delta utan anmälaren får själv använda sunt förnuft.