Fortsatt stopp för norska hundar

Svenska Kennelklubben har beslutat att stoppet för norska hundar att delta på svenska utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar kvarstår och gäller tills vidare.

Med anledning av den allvarliga situationen i Norge där ett tjugotal hundar dött av en okänd smitta, har Svenska Kennelklubben valt att förlänga förbudet mot att låta norska hundar delta på utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar i Sverige.

Direktiv från Norska kennelklubben

Norska kennelklubben har beslutat att ställa in alla norska utställningar, prov och tävlingar denna vecka. Tillsvidare kommer de inte skicka norska landslag till internationella mästerskap. De rekommenderar också medlemmarna att inte delta på hundevenemang utomlands.

Nya beslut i Norge och Sverige tas under vecka 38.

Läs hela nyheten från Svenska Kennelklubben

Känner du dig orolig?

Om du känner dig orolig för din hund, studera hunden och kontakta din veterinär om den drabbas av blodig diarré och snabbt försämrat allmäntillstånd.

Informationsspridning om utvecklingen

Svenska Kennelklubben uppmanar de som vill ha mer information att vända sig till tillförlitliga källor och undvika ryktesspridning. Till SKK kommer det löpande frågeställningar från medlemmar och klubbar. Dessa försöker SKK besvara på sociala medier och genom den information som löpande uppdateras på skk.se.

Information till förtroendevalda och funktionärer i klubbar inom Svenska Kennelklubben

SKK rekommenderar att klubbarna i sin egen informationsspridning hänvisar till SKK:s sida, SVA samt Jordbruksverket (se länkarna nedan). Från dessa sidor når man även motsvarande norska myndigheter där en regelmässig uppdatering sker.

Om en klubb väljer att skjuta upp kurs eller tävling eller motsvarande, alternativt ställa in är detta ett beslut som varje enskild klubb fattar. Något motsvarande beslut som NKK har fattat ang. kommande helg, där man avlyst alla utställningar, prov och tävlingar har inte ansetts befogat då vi i Sverige inte har motsvarande sjukdomsläge.

SKK uppmanar ändå till ökad uppmärksamhet på hundarnas hälsotillstånd.

Inkommen fråga om tandvisning på utställning

SKK har uppmanat klubbarna att i den rådande situationen låta hundägaren göra tandvisning och inte domaren. Detta har bl.a. informerats om gångna helgens och kommande helgens länsklubbsutställningar.

För dig som vill veta mer, hittar du tillfärligt information här:

Akutt hundesykdom: dette vet vi – Veterinærinstituttet

Alvorlig sykdom hos hundet - ukjent årsak – Norsk Kennel Klubb

Pågående sykdomsutbrudd hos hund – Mattilsynet

Sjuka hundar i Norge – SVA

Sjuka hundar i Norge - Jordbruksverket

Fortsatt stopp för norska hundar - Svenska Kennelklubben

Tidigare information

Okänd sjukdom drabbar hundar i Norge - SKK 5 september

SKK stoppar norska hundar från att delta... - SBK 5 september