Vi söker dig som vill arbeta i någon av utskottets arbetsgrupper

Publicerat i: Tjänstehund

Inom räddning behöver det vara fler som jobbar i utskottets olika arbetsgrupper. Om du vill jobba med någon av följande frågor eller känner någon som du tror passar, hör av dig till Utskottet för Samhällsnytta.

Ansvarig för utvecklingen mot civilt försvar

MSB driver frågan om nationell hund, där man ska vara en resurs i samhället inom civilt försvar. Frågor som ska besvaras är hur vår spetskompetens kan tillvaratas och hur vi kan bli en resurs i samhället, vilka är våra samarbetspartners, vem ska kalla ut oss, hur ska vi vara organiserade?

Här är MSB ett stöd, tillsammans med FOS och andra frivilliga försvarsorganisationer. Du ska tillsammans med dem träffas för att dra upp riktlinjer. MSB anordnar "mäklardagar" där olika funktioner träffas.Två sådana dagar är planerade till hösten, där du behöver delta. Det är viktigt att du som person känner ett engagemang, att du vill driva dessa frågor och att du har möjlighet att delta i dessa möten. De brukar ske i Stockholm där exempelvis länsstyrelser är med via Skype.

Här ingår även att engagera sig i krisberedskapsveckan och andra aktiviteter som bidrar till att öka samhällets kunskap om resursen räddningshund. Du ska också tillsammans med andra aktiva inom verksamheten se över vilken typ av ekipage som behövs och föreslå förändringar i utbildningen för att nå dit.

Ingå i Arbetsgruppen för prov och utbildning

På uppdrag av MSB utbildar vi räddningshundar som ska ingå i den nationella styrkan, som är stationerad på fyra brandstationer. Inom arbetsgruppen jobbar man med frågor främst rörande utbildning, träning och prov under grundutbildningen och för de färdiga ekipagen.

Tillsammans i gruppen ansvarar ni för att planera och genomföra de utbildningar som vi har inom räddningshundverksamheten. Exempel på utbildningar kan vara KU för instruktörer, RHFU för certifierade ekipage, utbildning av provledare och nya instruktörer. Ditt arbete kan t ex bestå av att boka boende eller föreläsare.

Man ska även vara ett stöd för aktiva förare och NR-instruktörer för att fånga upp utbildningsbehov som exempelvis specifika övningar. Förslag lämnas till utskottet som sammanställer en ansökan till MSB för aktiviteten. Vi kan alltid tilläggsäska för saker som vi upptäcker skulle stärka vår kompetens och som ryms inom vårt uppdrag.

I arbetet ingår att planera och genomföra slutprov och NRT-proven. Där kan din arbetsuppgift bli att reka områden, fixa boende, hålla i figuranter under provet etc. Gruppen ska tillsätta domare/bedömare och provledare till delprov två, slutprov, NRT och SM, samt hålla en uppdaterad lista över aktiva funktionärer.

Gruppen ansvarar även för att kursplaner uppdateras, som de för grundkurser, RHFU och instruktörsutbildning.

Vill du vara med och påverka i vilken riktning verksamheten går, är det här kanske din chans att aktivt delta eller föreslå någon du vet är kompetent och som du har förtroende för.

Låter något av det här intressant så hör av dig till: tjanstehund[at]brukshundklubben.se