Ny utskottsorganisation

Publicerat i: Organisation, Prov & tävling, Hundägarutbildning, Avel & hälsa, Tjänstehund, Assistanshund

Kongressens val av förbundsstyrelse för Svenska Brukshundklubben har föranlett att styrelsen vid sitt sammanträde i juni beslutat om förändringar i förbundsstyrelsens utskott.

Förbundsstyrelsens organisation består av sex utskott. Dessa utskott har av förbundsstyrelsen delegerat ansvar för olika verksamhetsområden. En förbundsstyrelsemedlem utses till sammankallande i respektive utskott och på så sätt finns en tydlig förankring i beslutsprocesserna.

Utskottet består i sin tur av en rad sammankallande ur olika verksamhetsgrupper, sk. utskottsgrupper, knutna till utskottets verksamhet. Dessa arbetar kontinuerligt med verksamhetsspecifika frågor i samråd med utskottet. De som ingår i utskottet utses av utskottssammankallande, men byts inte nödvändigtvis ut då en ny utskottssammankallande tillträder.

Såhär ser den nya fördelningen av utskottssammankallande ut:

Verkställande utskottet – Piia Nora
Utskottet för avel och hälsa – Fredrik Berg
Utskottet för hundägarutbildning – Arne Jonsson (oför.)
Utskottet för organisation – Bengt Blomqvist
Utskottet för prov och tävling – Anders Östling (oför.)
Utskottet för samhällsnytta – Stefan Dahlhielm (oför.) och Peter Jakob

Det nya verkställande utskottet består av Piia Nora, Anneli Hultman, Barbro Olsson och Lars Carlborg.

Mer information om de olika utskottens sammansättningar och uppdrag finns på: www.brukshundklubben.se/funktionar, under respektive verksamhet.