Datum och plats för MT2017

Publicerat i: Avel & hälsa

Här hittar du datum och plats om du vill komma och titta och få information om Brukshundklubbens MT2017. Informationen kommer att uppdateras fortlöpande.

Sedan 2017 har drygt 200 hundar testats på det mentaltest som går under benämningen MT2017. Resultaten från testet är ännu inofficiella och registreras inte in hos SKK, utan de publiceras enbart på Brukshundklubbens hemsida. Av de hundar som testats är en ras, tysk schäferhund, starkt överrepresenterad. Detta ger inte en helt rättvisande bild när man ska utvärdera och analysera resultaten.

För att även få hundar av andra brukshundraser att starta på MT2017 har Brukshundklubben erbjudit övriga rasklubbar att deltaga med fem hundar var utan att behöva betala anmälningsavgiften. Utskottet för avel och hälsa står för denna kostnad. Genom att även hundar av andra raser testas får vi en bredare bas för den vidare utvärderingen. Samtidigt får våra raskubbar en gyllene möjlighet att ställa frågor och få en djupare inblick i MT2017.

MT2017 arrangeras på fem platser fördelade över landet: Tollarps BK, Schäferdistrikt Västra (Romelanda), Vallentuna BK, Timrå BK och Skellefteå BK. Följande datum är inbokade hittills:

Tollarps BK

13 juli - collie och australian shepherd
Information och en presentation av MT2017 kommer att ges kl. 08.00, och sedan även ca kl. 13.00.
29 september - rysk svart terrier och hovawart
5 oktober - hollandse herdershond
20 oktober

Schäferdistrikt Västra Romelanda

20 juli - belgisk vallhund/tervueren, australian kelpie, rottweiler, tysk schäfer
27 juli - australian cattledog

Timrå BK

26 juni - belgisk vallhund/tervueren, riesenschnauzer, hollandse herdershond
10 augusti - tysk schäfer
14 september
15 september
21 september

Skellefteå BK

24 augusti - rottweiler
25 augusti

Vid varje tillfälle kommer det inledningsvis att göras en presentation av MT2017 med information bl.a. om vilka beteenden som testas och med möjlighet att ställa frågor. Därefter går vi ut på mentalbanan och ser själva testet. Under själva testet går det inte att ställa frågor, men däremot efteråt.

Förutom deltagande hundar och förare är även andra intresserade från rasklubbarna och andra mentalitetsintresserade varmt välkomna. Testas inte den egna rasen inom ett rimligt geografiskt avstånd från där ni bor, är ni välkomna till någon av de andra platserna där vi genomför dessa arrangemang. Missa inte tillfället att ta del av information och ställa eventuella frågor!

Det kommer att finnas möjlighet att köpa fika vid samtliga tillfällen.

Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa hoppas genom dessa arrangemang att få en bättre förståelse för MT2017 och vad vi testar, och vi hoppas att ni vill ta del av denna möjlighet!

Vid frågor kontakta handläggaren för avel och hälsa på kansliet.