Tillsättning av grupp för löpande avelsrelaterade frågor gällande collie

Publicerat i: Avel & hälsa

Förbundsstyrelsen har nu beslutat om vilka personer som ska ingå i gruppen som ska handlägga löpande avelsrelaterade frågor gällande collie under den period då SBK har återtagit avelsansvaret.

Vid sitt möte i mars 2019 beslutade förbundsstyrelsen (FS) om att återta avelsansvaret för collie för att avlasta rasklubben som under en längre tid dragits med interna konflikter. FS uppdrog då till utskottet för avel och hälsa att inkomma med namn på kunniga personer som skulle kunna ingå i en neutral grupp vars uppdrag skulle bli att handlägga löpande avelsrelaterade frågor rörande collie fram tills dess att collieklubben återfår avelsansvaret.

Vid sitt möte den 17 maj beslutade FS att utse Kirsten Silow Örnberg till sammankallande och Liza Hasselqvist till ledamot i gruppen. FS beslutade vidare att Fredrik Berg (FS) ska vara adjungerad till gruppen. Utskottet för avel och hälsa fick vidare i uppdrag att föreslå ytterligare en medlem till gruppen.

Den tillsatta gruppen ska nu utarbeta ett förslag till uppdragsbeskrivning, fördela arbetsuppgifterna mellan sig och utse en kontaktperson gentemot Collieklubben.