Uppdaterad Regelguide i bruks

Publicerat i: Prov & tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskottsgrupp för bruks har uppdaterat Regelguiden.

Hundens inkommande till hjälpföraren vid budföring

Reglerna anger att hunden vid inkommande till den stillastående förarens sida antingen kan gå direkt till förarens vänstra sida eller först sätta sig framför föraren och sedan kommenderas in till vänstra sidan. UG Bruks har hittills gjort en strikt tolkning av den anvisningen innebärande att alternativet att först sätta sig framför bara gäller inkommande till förare, inte hjälpförare. En hund som kommer in till hjälpföraren vid budföringen på det sättet skulle då få ett smärre betygsneddrag. Dock finns utrymme för en mera generös tolkning på så sätt att begreppet "förare" här även skulle inkludera hjälpförare. Möjligen behöver detta förtydligas i kommande regler men i väntan på detta har UG Bruks valt att övergå till den mera generösa tolkningen. En hund kan alltså utan betygsneddrag komma in även till hjälpföraren (mottagaren) vid budföringen genom att först sätta sig framför och sedan kommenderas in till vänster sida. Det är förarens sak att informera hjälpföraren ifall hunden kommer in på detta sätt.

Länk till uppdaterade Regelguiden