Uppdaterad Regelguide i bruks

Publicerat i: Prov & tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskottsgrupp för bruks har uppdaterat Regelguiden.

Hunds uppträdande då moment ej pågår

En hund ska vara under förarens kontroll under hela den tid den är inne på planen för skyddsarbetet, det gäller inte bara under momenten utan även före, mellan samt efter dessa. Brister i förarens kontroll under moment avspeglar sig i betyget på momentet men kan även få mera långtgående konsekvenser, om föraren inte får hunden under kontroll inom rimlig tid bör domarna diskvalificera den. Hund som går ur hand vid annat tillfälle än under moment och exempelvis angriper eller på annat sätt antastar figuranten ska normalt diskvalificeras. Angrepp mot eller antastande av annan person än figurant faller under oacceptabelt beteende.

Avväpning efter dubbelretningen

Dubbelretningen avslutas numera med en transport som ingår i bedömningen. Under denna transport ska föraren inte bära omkring på käppen utan den ska efter avväpningen antingen läggas på marken eller lämnas till tävlingsledaren.

Länk till uppdaterade Regelguiden