Svenska Brukshundklubben lanserar digitalt medlemsformulär

Äntligen blir det lättare att registrera sig som medlem i Svenska Brukshundklubben. Ett nytt digitalt formulär för medlemsregistrering är lanserat.

Digital registrering av medlemskap

I det nya digitala medlemsformuläret registrerar medlemmen själv sitt medlemskap gällande medlemsformerna ordinarie medlem och ungdomsmedlem. Uppgifterna från formuläret skapar automatiskt en registerpost i Medlem Online, genererar medlemsnummer och skickar en digital avi till medlemmens e-postadress.

Medlemsformerna ordinarie medlem och ungdomsmedlem omfattas av formuläret

Till att börja med omfattas registreringarna i formuläret av medlemsformerna ordinarie medlem och ungdomsmedlem. Formuläret kan även ta emot ansökningar till Sveriges hundungdom under förutsättning att de väljer SBK som specialklubb. Familjemedlemmar och utlandsmedlemmar kommer behöva vända sig direkt till klubbarna för medlemskap. På sikt hoppas vi kunna lägga även dessa medlemsformer i formuläret.

Mindre medlemsadministration för lokal- och rasklubbar

Eftersom medlemmen automatiskt registreras i Medlem online slipper klubbar lägga in nya medlemmar manuellt. Eftersom medlemmen får en medlemsavi direkt vid registreringen behöver klubbarna heller inte hantera inbetalningarna för medlemskapet. Betalningen sköts i Medlem online och klubbarna får sina pengar för lokal medlemsavgift via utbetalningar från förbundet.

Vad behöver klubben göra?

Det klubben behöver göra är att länka till det digitala medlemsformuläret på sin hemsida. Gärna på flera ställen, men framför allt på sidan som rör medlemskap.

Sidan ni ska länka till är www.brukshundklubben.se/bli-medlem. Där finns nämligen information om medlemsformer, medlemsavgifter (inte varje lokalklubbs egen avgift) och centrala förmåner. Alltid uppdaterat! Mejl med denna information samt banners för klubbarnas egna hemsidor har skickats ut till klubbens officiella e-postadress.

Frågor gällande formuläret och medlemskap

Har du frågor kring det nya formuläret eller medlemskap, kontakta Inga-lill Tollstam på förbundskansliets medlemsavdelning. 08-505 875 20 eller inga-lill.tollstam[at]brukshundklubben.se.