Regelremiss ute

Publicerat i: Organisation, Prov & tävling

Nu är de första regelförslagen i bruks, lydnad och rallylydnad framtagna! Läs mer om dem här.

Vad är gjort?

Den 15 augusti 2018 öppnades ett formulär upp för synpunkter från privatpersoner och klubbar inför regelrevideringen. Formuläret var öppet fram till och med den 31 december 2018.

Utskottsgrupperna har utifrån dessa synpunkter tagit fram de första regelförslagen i respektive gren.

Förslagen

Klicka på den gren du vill läsa mer om nedan.

Bruks

Lydnad

Rallylydnad

Nästa steg

Just nu är de första regelförslagen ute på remiss hos klubbar och distrikt. Alla som vill påverka förslagen som är lagda kan göra detta genom sin klubb. Vi rekommenderar alla klubbar att ha möten om regelrevideringen för att få reda på sina medlemmars åsikter och kunna föra dessa vidare till oss.

Sista dag för klubbar och distrikt att lämna svar på remissen är 1 september 2019.