Nytt system för SBK Tävling

SBK Tävling ligger för närvarande under upphandling för ny leverantör. Upphandlingen sker under våren och beräknas vara klart i slutet på april.

Efter detta inleds ett intensivt arbete med att ta fram ett nytt system som kommer att ersätta det befintliga. Målet är ett system som ska vara mycket användarvänligt och enkelt för arrangörer att administrera, men också ett system som gör det enkelt att bygga på med nya grenar, tävlingsformer etc.

Under Q3 (och förmodligen Q4) kommer den gamla leverantören att förvalta (drifta) det nuvarande systemet vilket innebär att ingen nyutveckling kommer att ske men att arrangörer och ekipage nyttjar systemet precis som tidigare. Parallellt under denna period kommer det nya systemet att sjösättas och testas. Målet är att det nya systemet är i drift och ersätter det gamla 1 januari 2020.