Ny utbildning för tävlingssekreterare

Publicerat i: Prov & tävling

Nu är arbetet med den nya digitala utbildningen för tävlingssekreterare i bruks, lydnad, rallylydnad och mondioring klart.

Den nya utbildningen kommer att genomföras digitalt via SBK utbildning. Tanken är att underlätta för klubbar så att de enklare kan få fler medlemmar att utbilda sig. Utbildningen kommer kunna arrangeras från och med 15 maj 2019. Innan dess arrangeras de gamla utbildningarna och från och med den 15 maj arrangeras endast den nya utbildningen (men självklart får gamla utbildningar som är igång köras klart).

Om utbildningen

Utbildningen kommer att bestå av fem olika delar.

Del 1 och 2 är gemensamma för alla blivande tävlingssekreterare och handlar om brukshundklubbens organisation, våra policys och de allmänna reglerna för prov och tävling. Båda dessa delar kommer att genomföras helt digitalt i SBK Utbildning.

Del 3 innehåller den grenspecifika delen och här väljer den blivande tävlingssekreteraren inom vilken/vilka grenar man vill bli auktoriserad. Här får man kunskap om regelverket och anvisningarna för den aktuella grenen, hur man räknar samman resultat från domarprotokoll och upprättar resultatlistor samt hur man genomför alla delar för en officiell tävling via SBK Tävling och SBK Prov. Lärande och kunskapskontroll kommer att genomföras digitalt förutom när det gäller SBK Tävling och SBK Prov. Eftersom vi inväntar en ny leverantör av SBK Tävling kan vi inte bygga den digitala utbildningen på dessa bitar än och de kommer istället att genomföras som praktiska träffar med kursledaren.

Del 4 i utbildningen är praktiktjänstgöringen där man får praktisk kunskap om hur man genomför en tävling i aktuell gren. Den sker på tävling under överinseende av en auktoriserad tävlingssekreterare. Praktiktjänstgöringen kan genomföras parallellt med övriga delar i utbildningen men ska vara genomförd och godkänd innan auktorisation kan ske.

Del 5 är en utbildningskontroll som består av ett teoretiskt och ett praktiskt prov. Det teoretiska provet genomförs via SBK Utbildning medan det praktiska provet, som består av att räkna resultat, genomförs på gemensam plats eller klubb.

Att arrangera utbildning

Om man är intresserad av att starta en utbildning läser man kursplanen här.

Det är SBK distriktet som anmäler när en ny utbildning ska starta.
Distriktet fyller i excelfilen som finns på www.sbkutbildning.se
Den mailas därefter till: tavling@brukshundklubben.se

Avgifter för SBK Utbildning

En avgift kommer att tas ut för SBK Utbildning enligt nedan. Dessa avgifter är det som förbundet kommer att fakturera arrangören av utbildningen. Arrangören har rätt att ta ut en högre avgift från deltagarna för att täcka sina kostnader.

  • Person som vill gå hela utbildningen från start till färdig tävlingssekreterare i en gren: 400 kronor/person.
  • Auktoriserad tävlingssekreterare som vill utöka sin auktorisation med ytterligare gren/grenar: 200 kr/gren/person.
  • Auktoriserad tävlingssekreterare som vill göra om del 1 och 2 (organisationskunskap och allmän tävlingskunskap): 100 kr/person.

För tävlingssekreterare

De auktoriserade tävlingssekreterare i bruks och rallylydnad som har tjänstgjort vid officiell tävling i lydnad de senaste två åren kommer även fortsättningsvis att vara auktoriserade tävlingssekreterare för lydnad. Övriga kommer inte längre ha rätt att tjänstgöra vid lydnadstävling. SBK-distrikten är ansvariga att kontrollera detta på samtliga sina tävlingssekreterare och se till att rätt personer är auktoriserade i SBK Tävling.

De som är auktoriserade tävlingssekreterare i bruks eller rallylydnad kan gå den grenspecifika delen av den nya utbildningen direkt om de vill utbilda sig vidare i en ny gren.