Assistanshundarna stannar i Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubben får fortsatt förtroende från Myndigheten för delaktighet att driva vidare assistanshundverksamheten.

Sedan 2016 har Svenska Brukshundklubben uppdrag från Myndigheten för delaktighet (MFD) att kvalitetssäkra assistanshundverksamheten genom att godkänna instruktörer, skapa regelverk och genomföra lämplighetstester, examinationer och årsprov för assistanshundekipage. Då tidigare uppdragsperiod löpte ut 2018 har en ny offentlig upphandling gjorts som Brukshundklubben deltog i och vann.

- Eftersom Svenska Brukshundklubben sätter stort värde i verksamheten och kunnat visat på bra resultat och utveckling, ville vi naturligtvis driva den vidare även fortsättningsvis, berättar Emmelie Reinson som är projektledare för assistanshundverksamheten på Svenska Brukshundklubben.

Assistanshunden ger förbättrad livskvalitet

Assistanshundar ger stor frihet och trygghet för den förare som har behov av en assistanshund. Det finns många exempel på förare som har förbättrat sin livskvalitet och ökat sin sociala aktivitet när de fått tillgång till en assistanshund. Det gäller inte minst barn som med sin assistanshund kan gå i skolan igen efter att ha varit hemmasittare.

- Assistanshundar leder till ett minskat behov av offentliga stödinsatser för personer som har assistanshund. Därför borde det finnas intresse hos kommuner och landsting att få fler att använda assistanshundar, säger Arvid Lindén på Myndigheten för delaktighet.

Brukshundklubben bidrar till utveckling

Sedan Brukshundklubben tog över uppdraget har en ny typ av assistanshund tagits fram; assistanshund för psykisk hälsa.

- En Psykisk hälsahund är en hund som arbetar med dig som har en permanent psykisk diagnos. Hundens uppgift är att verka lugnande på sin förare och ge den förutsättning att ta sig ut i samhället, förklarar Emmelie. Eftersom psykisk ohälsa ökar i vårt samhälle såg vi ett stort behov av den här typen av assistanshund och det har verkligen slagit väl ut, fortsätter hon.

Sedan den första Psykisk hälsahunden certifierades 2017 har ytterligare ett 30-tal hundar utbildats och jobbar idag för sin förares välmående.

Stort intresse för assistanshundar

Intresset för assistanshundverksamheten har vuxit sedan Brukshundklubben tog över uppdraget. I ett flertal reportage både i tv och tidningar har man kunnat läsa om de fantastiska framsteg som personer med behov av assistanshund gjort med hjälp av sin hund.

Svenska Brukshundklubbens fortsatta uppdrag löper under två år med möjlighet till förlängning i ett plus ett år. Under den här perioden kommer Brukshundklubben fortsätta att utveckla verksamheten genom att vidareutveckla verksamheten genom ett pågående aktivt samarbete med MFD för att påverka kommuner och landsting till att finansiera och stötta enskilda individer med behov av assistanshund.

Kontakt

Emmelie Reinson, projektledare Svenska Brukshundklubben
08-505 875 85, emmelie.reinson@brukshundklubben.se.

Läs mer om assistanshunden på www.brukshundklubben.se/assistanshund.

Om Svenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubben är en ideell medlemsorganisation, specialklubb i Svenska Kennelklubben (SKK) och frivillig försvarsorganisation. Vi har utbildat hundar och förare sedan 1918.

Svenska Brukshundklubben har idag runt 60 000 medlemmar, närmare 300 lokala klubbar runt om i landet där vi bedriver utbildning, tävlingsverksamhet, utbildning av tjänstehundar. Avel och utveckling av våra brukshundraser arbetar medlemmar med i våra rasklubbar.