Synkronisering av tävlingsprogram

Publicerat i: Prov & tävling

SBK UG Bruks vill uppmana till att synkronisera tävlingsprogrammen så att närliggande klubbars tävlingar inte ligger på samma dag etc.

I skydds, rapport och sök är problemet med att inte alla anmälda kan beredas plats betydligt mindre utbrett än i spår. I de förstnämnda grupperna är det ibland så att tävlingarna drar ett alltför litet antal anmälda. Detta kan få till följd att en tävling ställs in (vid färre än tre anmälda i gruppen) eller att de arrangeras med ett mindre antal deltagare än arrangören har kapacitet för. Det förra är förstås tråkigt för dem som anmält, det senare kan göra att tävlingen blir en ekonomisk förlust för arrangören och att funktionärerna inte utnyttjas på ett rationellt sätt. Ibland kunde en så enkel åtgärd som att se till att närliggande klubbars tävlingar inte ligger på samma dag innebära att varje enskild tävling fick ett större deltagarantal och att de tävlande fick möjlighet att delta vid fler tävlingar. För att råda bot på ovan nämnda missförhållanden uppmanas distrikten (och i någon mån även rasklubbarna) att se över sina tävlingsprogram. Det gäller att ha ett utbud som är anpassat till efterfrågan, och den kan variera mellan olika regioner. Det kan alltså på vissa håll bli aktuellt att minska ner programmet för att öka sannolikheten att utlysta tävlingar verkligen blir av, och då med ett rimligt antal deltagare. Förmodligen sker redan på många håll en översyn av årsprogrammen inom distriktet men det kan också bli nödvändigt att stämma av tävlingar i gränszonerna mellan distrikten.

I detta sammanhang kan man också fundera över den stora andel återbud till tävlingar som blivit allt vanligare. Att hundar eller förare blir förhindrade att delta kommer alltid att inträffa men frågan är om det är rimligt att runt en tredjedel av de anmälda lämnar återbud? Något att fundera på, speciellt som det i ovan nämnda grupper (där det ofta inte finns reserver att sätta in) kan medföra att arrangören tappar lusten att anordna prov. Det kan också bli så att man undviker att sätta in ett extra domarlag eftersom man, med all rätt, antar att startfältet kommer att reduceras betydligt närmare tävlingsdagen.