Rutiner kring uppsägning av auktorisation

Publicerat i: Prov & tävling

Utskottet för prov och tävling har tagit fram rutiner för vad som gäller när en funktionär säger upp sin auktorisation på egen begäran. Rutinen gäller för bruks, lydnad, rallylydnad, IGP (IPO), IPO-R och mondioring.

Domare som avsäger sig sin auktorisation

Domare som önskar avsäga sig sin auktorisation meddelar detta skriftligt till förbundskansliet.

Förbundskansliet skickar ut ett brev (via mail och post) till domaren. I brevet meddelas domaren att hen har 3 veckors ångerrätt/betänketid angående sitt beslut. I brevet finns även tydlig information om vad det innebär att avsäga sig sin auktorisation och hur man på nytt kan bli auktoriserad om man önskar det.

Avauktorisationen genomförs av förbundskansliet som tar bort auktorisationen ur SBK Tävling samt meddelar distriktet.

Regler för återauktorisation

Domaren är helt avauktoriserad och behöver gå om hela utbildningen på nytt om hen önskar bli domare igen.

Annan funktionär som avsäger sig sin auktorisation

Funktionär som önskar avsäga sig sin auktorisation meddelar detta skriftligt till distriktet.

Distriktet skickar ut ett brev till funktionären enligt mall från förbundskansliet. I brevet meddelas funktionären att hen har 3 veckors ångerrätt/betänketid angående sitt beslut. I brevet finns även tydlig information om vad det innebär att avsäga sig sin auktorisation och hur man på nytt kan bli auktoriserad om man önskar det.

Avauktorisationen genomförs av distriktet som tar bort auktorisationen ur SBK Tävling.

Regler för återauktorisation

Funktionären är helt avauktoriserad och behöver gå om hela utbildningen på nytt om hen önskar bli funktionär igen.