Regler för IGP 2019 (IPO)

Nu är allt arbete med reglerna för IGP 2019 (tidigare IPO) klart!

Dessa regler börjar att gälla från och med 2019-01-01.

Reglerna kommer endast att finnas på SBK hemsida.

Ni finner reglerna för IGP 2019 här (se i högerspalten)