Information om Nordiska mästerskapen i rallylydnad 2019

Publicerat i: Prov & tävling

Detta är en förhandsinformation med reservation för att det formella beslutet om de nordiska mästerskapen tas av Nordiska Kennelunionen, NKU/AU, i februari 2019.

De första nordiska mästerskapen (NM) I rallylydnad kommer att hållas i Sjællands Agiliy Center, Huginsvej 27, 4100 Ringsted, Danmark den 26 – 27 oktober 2019.

Eftersom den Nordiska Kennelunionens kommitté för rallylydnad startade sitt arbete I juli 2018 återstår fortfarande en hel del arbete . Därför kommer information angående tävlingen att publiceras enligt följande:

• Februari 2019: Regler, nordiska skyltar och momentbeskrivningar

• Maj 2019: Anvisningar m.m

Varje nordiskt land avgör själv vilka kvalificeringsregler som gäller för deltagande I de nordiska mästerskapen. I Sverige kommer uttagningen att ske på SM 2019. De sex bäst placerade stambokförda hundarna på SM kommer att erbjudas att delta I de nordiska mästerskapen, fem som ordinarie och en som reserv. Om någon tackar nej går erbjudandet vidare till nästa stambokförda hund i resultatlistan. Observera att NM enligt Nordisk Kennel Unions (NKU) regler enbart är öppet för stambokförda hundar.

Om du har några frågor kring de nordiska mästerskapen kan du skicka ett email till beatrice.palm@brukshundklubben.se

************

Rally Obedience Nordic Championship 2019

This is a preliminary information with reservation for the formal approval of the Nordic Championship competition to be processed by the board of the Nordic Kennel Union in February 2019.

The first ever Rally Obedience Nordic Championship competition will be held in Sjællands Agility Center, Huginsvej 27, 4100 Ringsted, Denmark, Oct 26 -27, 2019.

Since the Nordic Kennel Union's Rally Obedience Commission only started its work in July 2018 and there are plenty of documents to write, decisions to make and processes to build, the information related to the competition will be released as follows:

  • February 2019: competition rules, Nordic signs and descriptions
  • May 2019: competition guidelines.

Each Nordic country is responsible for defining the qualifying criteria for their own country for the participants of Nordic Championship.

If you have questions about the Nordic Championship 2019, you can send your email to the following:

- Denmark: lopr@dkk.dk and pl@lysh.dk

- Finland: rally-toko@palveluskoiraliitto.fi

- Norway: jakt@nkk.no

- Sweden: beatrice.palm@brukshundklubben.se