Prioritering vid bruksprov ändras år 2019

Publicerat i: Prov & tävling

Från 2019-01-01 kommer Prioriteringen vid bruksprov att ändras.

I samtliga klasser införs att av kategorierna "Ostartad" (0 starter, högst prioriterad), "Startad några gånger" (1 – 3 starter, näst högst prioriterad) och "Startad flera gånger" (4 starter eller fler, lägst prioriterad) ändras de två senare till 1 – 2 starter respektive 3 starter eller fler. Vid "vanliga" elitklasstävlingar (ej DM eller RM) ändras dessutom till att endast hälften av de tillgängliga platserna (avrundat nedåt vid ojämnt antal) fördelas enligt kriterierna för prioritering. Resten av de tillgängliga platserna och alla reservplatserna fördelas därefter slumpmässigt. Vid exempelvis en tävling i elitklass spår med 15 platser skulle 7 platser fördelas enligt kriterierna och 8 platser samt reservplatserna fördelas slumpmässigt.

OBS! Att detta ovan endast är de förändringar som gäller från 2019, allt det andra gällande hemmaekipage, antal månader bakåt som räknas etc. är oförändrat.

Vid frågor maila dessa till: tavling@brukshundklubben.se