Kvalitetssäkring av räddningshundekipage

På förekommen anledning vill utskottet för samhällsnytta förtydliga vad som gäller avseende kvalitetssäkring av räddningshundekipage.

Hur mäter man kvalitet på ett räddningshundekipage?

På uppdrag av MSB har Svenska Brukshundklubben utbildat räddningshundar sedan mitten på 80-talet.

Några av räddningshundens uppgifter är att bland rasmassor söka upp och markera personer som begravts i rasområden. Räddningsarbetet ställer stora krav på att hunden accepterar besvärliga miljöer med bl a lösa underlag, höga höjder, rök och buller. Räddningshundutbildningen omfattar ca 350 utbildningstimmar. Under utbildningen görs delprov och när det är det dags att mäta slutlig kvalitet på ekipaget görs ett certifikatprov. Vid godkänt certifikatprov finns ekipaget med på en larmlista för eventuella insatser.

Som vi alla vet är utbildning och kompetens en färskvara och för att säkerställa att ekipagen på larmlistan fortsatt håller rätt kvalitet görs årliga tester, så kallade nationella räddningshundtester (NRT).

Det är så vi vet att alla räddningshundekipage på larmlistan håller rätt kvalitet.

Ibland händer det att vi tolkar regler och anvisningar på olika sätt. När detta händer är vi tacksamma för Dina synpunkter. Det är när vi hjälps åt som vi blir bättre tillsammans. När vi tycker och tolkar saker olika är det extra viktigt att vi uppträder schysst med och mot varandra. Är du osäker på vad som gäller Dig som medlem i Svenska Brukshundklubben beträffande medlemskultur eller uppträdande på sociala medier? Läs gärna vår policy för medlemskultur och Svenska Kennelklubbens webbpolicy.

Om räddningshundutbildning kan du läsa här.

Om regler för räddningshundprov kan du läsa här.

Om fortsatt träning och NRT kan du läsa här.

Utveckling av tjänstehunden

Utskottet för samhällsnytta har startat en arbetsgrupp som ska titta på hur tjänstehunden kan utvecklas framöver. Om du vill komma med förslag och idéer till det arbetet är du välkommen att höra av dig till utskottet via tjanstehund[at]brukshundklubben.se

/Utskottet för samhällsnytta