Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F) 2019

Publicerat i: Tjänstehund

GU-F riktar sig till personer som inte har genomfört grundläggande militär utbildning och är rekryterad mot en specialistbefattning i t ex Hemvärnet. Här finns kursdatum för 2019.

GU-F är en tvåveckorsutbildning på ca 140 timmar för de som vill tjänstgöra på specialistbefattningar i hemvärnet och som saknar militär grundutbildning sedan tidigare.

Efter kursen ska du kunna hantera eldhandvapen i en stridssituation och ingå i grupp vid försvar av egen arbetsplats, verksamhet eller objekt. Du ska kunna påbörja grundläggande befattningsutbildning eller motsvarande efter kursen.

Se Frivilligutbildning.se för mer information!