Brukshunden i ny regi

Brukshunden är Svenska Brukshundklubbens medlemstidning. Från och med första numret 2019 produceras tidningen i ny regi.

Brukshunden har funnits sedan 1948 och är en av Sveriges största hundtidningar. Tidningen är mycket uppskattad av sina läsare och skickas ut till dig som är medlem i Brukshundklubben.

Under 2018 har förbundet sett över tidningen och upphandlat tjänsterna kring produktionen. Följden av detta arbete har lett till att Brukshunden kommer att drivas i ny konstellation från och med första numret 2019.

Svenska Brukshundklubben har initierat ett samarbete med nya leverantörer som ska ansvara för produktion och annonsförsäljning. Adviser studio har ett gediget bibliotek av tidningar i drift och kommer att ansvara för det redaktionella och grafiska delarna av Brukshunden. Adviser försäljning har 20 års erfarenhet av medieförsäljning och kommer sköta tidningens annonsförsäljning.

Tidningen får ett ansiktslyft och en ny hemsida. Utgivningen kommer vara sex nummer per år, precis som tidigare och vi kommer skicka ut nyhetsbrev för den som vill uppdatera sig ytterligare. Tidningen kommer också få en tydligare närvaro på sociala medier.

Den nuvarande redaktionen håller i detta nu på med det sjätte numret av Brukshunden. Det är sista numret för året och kommer ut i månadsskiftet november/december. Det blir också den nuvarande redaktionens sista. Svenska Brukshundklubben vill tacka redaktionen på Rehn & co för ett fantastiskt samarbete under de åtta år som tidningen drivits i deras regi.

Under dessa år har tidningen varit i ständig utveckling för att bli en ännu attraktivare tidning för läsarna, något som vi lyckats med enligt de läsvärdesundersökningar som gjorts. När vi nu går in i ett nytt skede för tidningen hoppas vi att tidningen ska fortsätta vara lika uppskattad och förhoppningsvis läsas av ännu fler.

www.brukshunden.se