Uttagning av landslag

Publicerat i: Prov & tävling

Inför uttagningen till Nordiska Mästerskapen 2018 i lydnad har landslagsledningen för lydnadslandslaget och UG lydnad inte varit överens i tolkningarna kring uttagningsprocessen. Därför har landslagsledningen på egen begäran avsagt sig sitt uppdrag med omedelbar verkan.

De rankinggrundande tävlingarna och SM är landslagsledningens viktigaste redskap för att ta ut landslaget. Utifrån dem ansvarar landslagsledaren för att välja ut vilka ekipage som ska ingå i landslaget, vilket sedan ska bekr��ftas av Utskottet för prov och tävlings olika utskottsgrupper som är de som formellt är ansvariga för landslagen.

Med anledning av oenigheter kring uttagningsprocessen av landslaget till nordiska mästerskapen i lydnad väljer därför landslagsledningen att avsluta sitt uppdrag.

Landslagen utgör en värdefull del i Svenska Brukshundklubbens tävlingsverksamhet och landslagsledningen är en viktig kugge i vårt tävlingsmaskineri. UG lydnad tackar landslagsledningen för den tid och det gedigna arbete de lagt på landslaget.

Landslagets framtid

Landslagsledning för Nordiska Mästerskapen (NM) i lydnad kommer att utses av UG lydnad i samarbete med landslaget. Man har en önskan om att de tävlande ska vara med och påverka vem/vilka som leder dem inför och under mästerskapet.

Hur landslagsledningen kommer se ut från och med 2019 är inte beslutat. UG lydnad kommer att se över rutinerna kring landslaget och hur en ledare för laget ska tas ut. Arbetet med detta är viktigt och kommer att få mycket tid och fokus från utskottsgruppen framöver.

Landslaget

Det är rankinglistan som ligger till grund för uttagningarna av landslag. Listan kommer inte att nollställas.

Vilka ekipage som kommer att representera Sverige på NM i Lydnad 2018 är inte helt klart ännu. UG lydnad arbetar för tillfället med detta och ett besked kommer att lämnas inom kort.