Inbjudan till information om IGP-2019 (nya IPO)

Från och med 2019-01-01 gäller ett nytt regelverk för det vi hittills kallat IPO.

Det kommer att heta IGP (Internationale Gebrauchshunde Prüfungsordning), och en del förändringar har gjorts, både vad gäller utförande av moment och hur moment ska bedömas.

SBK:s UG IPO har glädjen att bjuda in domare, provledare och figuranter till informationsträffar om IGP-2019. Övriga intresserade erbjuds att deltaga i mån av plats.

För att få en effektivare spridning av det nya IGP-regelverket som gäller från och med 2019-01-01, har SBK UG IPO beslutat att utöka möjligheterna för fortsatt auktorisation för domare och provledare.

För figuranter föreligger inget krav på deltagande, men det är självklart önskvärt!

Domare som deltagit i officiell informationsträff/utbildning är behörig att informera/utbilda domare, provledare och övriga intresserade.

Provledare som deltagit i officiell informationsträff/utbildning är behörig att informera/utbilda provledare och övriga intresserade.

Utbildningen måste omfatta det av UG IPO anvisade utbildningsmaterialet (tidsåtgång ca 3 timmar).
Deltagarlista med namn, födelsetid, adress och SBK-medlemsnummer ska skickas till SBK:s förbundskansli efter avslutad utbildning.

Utöver detta kvarstår alternativet med webbutbildning, som kommer att finnas tillgänglig på SBK:s hemsida efter årsskiftet.

Läs Inbjudan med datum och platser där information kommer att ske. (PDF-dokument, 130 kB)