Brukshunden - en väldigt uppskattad medlemstidning

"En mycket bra tidning med hög trovärdighet" är vad medlemmarna i Svenska brukshundklubben anser om sin medlemstidning Brukshunden.

I en nyligen genomförd läsvärdesundersökning har drygt 2500 medlemmar i Svenskabrukshundklubben (SBK) svarat på frågor om organisationens medlemstidning Brukshunden.

  • Faktaruta om BrukshundenDrygt 83 % av de som svarat tycker att tidningen är bra/mycket bra.
  • Drygt 88 % anser att tidningen har hög eller mycket hög trovärdighet.
  • Även betygen för format och utformning ligger mycket högt.
  • Svaren på frågan om vad läsarna vill ha för innehåll itidningen visar att det finns ett mycket stort intresse förfrågor om hälsa och sjukdomar, friskvård, fysträning,hunduppfostran och annan träning.
  • Närmare 95 % anger att de har sina hundar försäkrade.
  • 93 % anger att de ger sina hundar ett kommersiellt foder.

Resultatet från undersökningen visar att tidningen är mycket uppskattad av sina läsare och bör vara en given annonsplats för tillverkare och marknadsförare av produkter inomområden som hundfoder, försäkringar, hälsa, veterinärvård, friskvård och träning.

Våra medlemmar

Tårtdiagram över resultat i läsvärdesundersökningen för Brukshunden 2017