Ny förbundsstyrelse vald på kongressen

Publicerat i: Organisation, Prov & tävling, Hundägarutbildning, Avel & hälsa, Tjänstehund, Assistanshund

Svenska Brukshundklubbens kongress genomfördes den 26-27 maj. En ny förbundsstyrelse valdes på lördagens förhandlingar.

Här kan du se hur styrelsen ser ut i sin helhet efter valen.

Förbundsstyrelse 2018/2019

Rolf Weiffert, förbundsordförande
Piia Nora, 1:e vice ordförande
Barbro Olsson, 2:e vice ordförande
Lars Carlborg, skattmästare
Stefan Dahlhielm, ledamot
Anders Dahlstedt, ledamot
Anneli Hultman, ledamot
Arne Jonsson, ledamot
Anders Östling. ledamot
Bengt Blomqvist, suppleant
Fredrik Berg, suppleant
Anne-Christine Stareborn, suppleant

Revisorer

Kerstin Hedberg, ordinarie
Klas Nordblom, ordinarie
Peter Olofson, suppleant
Michael Hanson, suppleant

Helén Wallman och Kirsten Wretstrand avslutar sina uppdrag i förbundsstyrelsen och vi vill rikta ett stort tack för deras insatser under åren.