Ny broschyr om frivilliga försvarsorganisationer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en ny broschyr finns både digitalt för nerladdning och som även kan beställas i enstaka exemplar från kansliet.

Ladda ner broschyren här. (PDF-dokument, 1,4 MB)