Årets utmärkelser på kongressen

Publicerat i: Organisation, Prov & tävling, Hundägarutbildning, Avel & hälsa, Tjänstehund, Assistanshund

På kongressen delar Svenska Brukshundklubben ut en rad utmärkelser till personer som varit tongivande för klubben. Följande personer tilldelades några av dessa på vår jubileumskongress

Hedersledamöter

Helén Wallman och Staffan Nordin

Helén Wallman och Staffan Nordin hedrades genom att av kongressen, på förslag från förbundsstyrelsen, kallas till hedersmedlemmar i förbundet.

Helén Wallman
Helén lämnar sitt uppdrag i förbundsstyrelsen efter många års trogen tjänst. Helén har de senare åren främst varit engagerad i det verkställande utskottet som 1:e vice ordförande samt varit engagerad som sammankallande i utskottet för organisation. Helen har under flertal år också suttit i valberedningen på central nivå och under många år varit engagerad inom Svenska Rottweilerklubben.

Staffan Nordin
Staffan har varit medlem i Solna Sundbyberg Brukshundklubben sedan 1963. Han blev bruksprovsdomare 1970. 1976 blev han invald i Bruksprovkommittén. 1982 Aspirant och regelkommittén. 1991 Tävlingssektorn ordförande 1992 -2003. 1992-1993 ledamot av FS. 2005 Adjungerad tävlingssektorn. 2007 AG etiska regler och AG IPO. 2008 Lydnadssektorn. 2013 AG Historik.
Staffan har varit ansvarig för regelrevideringar, regelutveckling, domarutbildningar, domarprov. Huvudansvarig för arbetet med införandet av Nordic Style i FCI i samarbete med SBK, SKK och Nordisk Kennelunion.
Staffan har varit verksam med centrala uppdrag sedan 1976 och är det alltjämt.

Svenska Brukshundklubbens förtjänstmedalj

Rolf Weiffert, Tomas Knuutila, Christina Löchen samt Rikshemvärnschef Roland Ekenberg

Rolf Weiffert
Rolf är sittande förbundsordförande som tidigare varit skattmästare i förbundet och engagerad i det verkställande utskottet sedan många år. Rolf är medlem i Kristianstads Brukshundklubb och är bruksprovsdomare och har startat SM i spår med sin dåvanande kelpie.

Tomas Knuutila
Har under många år suttit i förbundsstyrelsen. Han har varit engagerade i det verkställande utskottet och dessutom varit engagerad som sammankallande i utskottet för samhällsnytta. Tomas har varit engagerad både på lokal- och distriktsnivå. Tomas är medlem i Tyresö Brukshundklubb.

Christina Löchen
Christina är medlem i Nacka Brukshundklubb. Christina har varit sekreterare i klubben under många år. Hon har bidragit "där det behövs", uppmuntrat, motiverat och varit en ovärderlig resurs för klubben.

Roland Ekenberg
Startade karriären på A6 Jönköping som artillerist. Han brinner för ungdomsverksamhet och hemvärnsverksamhet – han har jobbat helhjärtat i det själv. Roland är den Rikshemvärnschef som suttit längst i befattningen. Han har humor, är trevlig och har social förmåga utöver det vanliga. Roland har implementerat uttrycket "Hunden - Hemvärnets viktigaste och avgörande sensor". Roland betyder mycket för Svenska Brukshundklubbens goda relation med Försvarsmakten.

Stort grattis till er alla!